Historia

Historia studenckich organizacji turystycznych w Częstochowie jest ściśle związana z powstaniem pierwszych uczelni wyższych w tym mieście. Działacze krajoznawczy - pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej, grupowali się w istniejącym w latach 1947-1950 Oddziale Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, zaś po kilkuletniej przerwie i jednoczesnej reorganizacji, od 1954r. w Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Częstochowie.

Na powstanie pierwszego klubu studenckiego trzeba było poczekać aż do 1971 roku, kiedy to powstał Studencki Klub Turystyki Górskiej "YETI". Podlegał on Oddziałowi Międzyuczelnianemu w Katowicach. Pierwszym Prezesem SKTG "YETI" został Adam Wontor. Jednak coraz większa popularność turystyki studenckiej oraz problemy związane z prowadzeniem działalności programowej, skłoniły ówczesnych działaczy do rozpoczęcia działań mających na celu utworzenie środowiskowego oddziału PTTK. Zjazd założycielski odbył się 25 października 1974 roku, a Oddział Akademicki PTTK w Częstochowie utworzono 2 maja 1975 roku. Pierwszym Prezesem O.A. PTTK został Ryszard Mirowski. W poszczególnych latach liczba członków O.A. PTTK to rosła, to malała. Na początku 1974 roku było 55 członków, największą liczbę członków odnotowano w 1986 roku - 440 osób.

W kolejnych latach powstawały a także kończyły swoją działalność różne kluby, m.in.:

  • Klub Turystyczny "APEKS": 1975r. - 1975r.
  • Koło Pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej: lata 1983-84, 1986-91r.
  • Koło Organizatorów Turystyki: 1975-78r., 1982-90r.
  • AKTŻ "Spinaker": 1982-84r. i Ż-K KT "Pitonga": 1985-89r.
  • Koło Antyalkoholowe PTTK 1983-89r. (A. Jacewicz)
  • AKTG "Beskidnik": 1981-83r. (WSP)
  • AKT "Per Pedes": 1987 do 2003
  • AKT Kol. "WAKS": 1975 do (?)
  • SKTG "YETI": 1971 do 2003

W marcu 2003 r. powstało Studenckie Turystyczne Koło Naukowe "Per Pedes & Yeti", które kontynuuje działalność byłego O.A. PTTK z siedzibą przy ulicy Akademickiej 5 (DS "Bliźniak"). Działa przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, opiekunem Koła jest dr Sławomir Kowalski.

comments powered by Disqus